Möte 2017-12-21

Omsorgsnämndens arbetsutskott
16:30 - 17:00 Hörsalen