Möte 2017-12-07

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 16:30 Lilla sammanträdesrummet