Möte 2017-11-09

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet