Möte 2017-09-07

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 16:15 Lilla sammanträdesrummet