Möte 2017-08-16

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:15 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   3

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   5

  Ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   6

  Ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   7

  Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

 •   8

  Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.