Möte 2017-08-16

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:15 Lilla sammanträdesrummet