Möte 2017-06-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - Lilla sammanträdesrummet