Möte 2017-06-21

Omsorgsnämndens arbetsutskott
15:30 - 16:00 Hörsalen