Möte 2017-05-04

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:15 Lilla sammanträdesrummet