Möte 2017-03-02

Omsorgsnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:30 Hörsalen