Möte 2016-12-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:40 Lilla sammanträdesrummet