Möte 2016-11-10

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:40 Lilla sammanträdesrummet