Möte 2016-10-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:45 Lilla sammanträdesrummet