Möte 2016-09-15

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:30 Lilla sammanträdesrummet