Möte 2016-08-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:10 - 14:20 Lilla sammanträdesrummet