Möte 2016-06-30

Omsorgsnämndens arbetsutskott
15:00 - 16:10 Lilla sammanträdesrummet