Möte 2016-06-30

Omsorgsnämndens arbetsutskott
15:00 - 16:10 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om förlängt särskilt boende enligt 4 kap 1§ SoL

 •   3

  Ansökan om tillfällig ökning av personal assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Ansökan om tillfällig ökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   5

  Ansökan om tillfällig ökning av personlig assistans enligt 9§ 2 LSS

 •   6

  Ansökan om tillfällig ökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   7

  Information 2016

 •   8

  Övriga ärenden 2016

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.