Möte 2016-06-02

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:25 Lilla sammanträdesrummet