Möte 2016-05-04

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:15 Storgatan 8C lila rummet