Möte 2016-03-03

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:40 Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum