Möte 2016-01-14

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:00 Storgatan 8 C Blå rummet