Möte 2016-01-14

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:00 Storgatan 8 C Blå rummet
  •   1

    Godkännande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Ansökan om tíllfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

  •   3

    Ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.