Möte 2015-12-03

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:15 Sammanträdesrummet arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset