Möte 2015-06-04

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 omsorgsnämnden

 •   3

  Analys av LSS-enkät

 •   4

  Dokumenthanteringsplan

 •   5

  Information 2015

 •   6

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.