Möte 2014-12-04

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 • .
 •   3

  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014

 •   4

  Avskrivning osäkra kundfordringar 2014

 •   5

  Möten omsorgsnämnden 2015

 •   6

  Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet

 •   7

  Information 2014

 •   8

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.