Möte 2014-10-02

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014

 •   3

  Omvärldsanalys 2014

 •   4

  Information 2014

 •   5

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.