Möte 2014-02-06

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   2

  Individärende: Ansökan om korttidsboende på Finjagården i Hässleholm enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen

 •   3

  Individärende: Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS på Sällebråten

 •   4

  Individärende: Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS på Sällebråten

 •   5

  Individärende: Ansökan om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS på Gautablick

 •   6

  Individärende: Ansökan om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS på Gautablick

 •   7

  Individärende: Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   8

  Bokslut 2013, verksamhetsberättelse

 •   9

  Patientsäkerhetsberättelse

 •   10

  Ansökan om stimulansmedel

 •   11

  Information

 •   12

  Öriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.