Möte 2014-01-16

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Individärende: Ansökan om särskilt boende på Furuvikens vårdhem i Markaryd enligt 4 1§ Socialtjänstlagen

 •   3

  Individärende: Ansökan om åtta enkelresor per månad mellan Furuvikens vårdhem i Markaryd och Markaryds tätort enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen

 •   4

  Individärende: Ansökan om korttidsboende på Finjagården i Hässleholm enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen

 •   5

  Parboende i särskilda boenden för äldre

 •   6

  Information

 •   7

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.