Möte 2013-12-05

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Individärende

 •   3

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 omsorgsnämnden

 •   4

  Avskrivning av osäkra kundfordringar

 •   5

  Parboendegaranti

 •   6

  Omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2014

 •   7

  Information

 •   8

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.