Möte 2013-09-03

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Omvärldsanalys 2013 omsorgsnämnden

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Individärende: Ansökan om korttidsboende i Båstad kommun enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.

 •   4

  Individärende: Omprövning personlig assistans enl 9 § 2 LSS.

 •   5

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 omsorgsnämnden

 •   6

  Ansökan om prestationsersättning för uppföljning av värdighetsgarantier

 •   7

  Omvärldsanalys

 •   8

  Information

 •   9

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.