Möte 2013-08-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Dialogmöte Hjälpmedelsnämnden

 •   3

  Individärende

 •   4

  Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut 2013

 •   5

  Information

 •   6

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.