Möte 2015-01-15

Omsorgsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Val av arbetsutskott

 •   3

  Val av representanter till KHR

 •   4

  Val av representanter till lokala folkhälsorådet

 •   5

  Information 2015

 •   6

  Meddelanden 2015

 •   7

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.