Möte 2013-10-10

Omsorgsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 • .
 •   3

  Mål och handlingsplan 2013. Taktisk grupp Programområde Personer med funktionsnedsättning

 •   4

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 omsorgsnämnden

 •   5

  Val av personuppgiftsombud omsorgsnämnden

 •   6

  Information

 •   7

  Meddelanden 2013

 •   8

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.