•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Beslut att yttra sig till kammarrätten i mål nr 6487-22 och 6488-22

 •   4

  Ansökan om upphörande av vård enligt 2 och 3 § LVU

 •   5

  Ansökan om behandling enligt 4 kap 1 § SoL

 •   6

  Ansökan om behandling, boende och försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § SoL

 •   7

  Ansökan om behandling enligt 4 kap 1 § SoL

 •   8

  Behandling enligt 4 kap 1 § SoL

 •   9

  Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagan av beslut enligt 4 kap 1 § SoL

 •   10

  Ansökan om förlängning av andrahandsboende/socialt kontrakt enligt Socialtjänstlagen 1 § 4 kap

 •   11

  Ansökan om förlängning av andrahandsboende/socialt kontrakt enligt Socialtjänstlagen 1 § 4 kap

 •   12

  Övrigt

 •   13

  Extra ärende: Ansökan om fortsatt placering på behandlingshem enligt 4 kap 1 § SoL

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.