Möte 2019-09-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Lilla sammanträdesrummet