Möte 2019-08-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Plats har inte angetts