Möte 2019-03-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:30 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Samråd omsorgsnämnden

 •   4

  Samråd samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Samråd barn- och ungdomsnämnden

 •   6

  Samråd arbets- och näringslivsnämnden

 •   7

  Samråd Hyltebostäder

 •   8

  Samråd tillsynsnämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.