Möte 2018-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:30 Lilla sammanträdesrummet
 • Ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande.

   

  AGES AB har skickat in en ansökan om att hyra sporthallen i Unnaryd till en företagsjulfest med alkoholservering.

   

  Den 7 november 2017 ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott positiva till AGES likalydande ansökan.

   

  Kommunledningskontoret konstaterar att det krävs serveringstillstånd, som söks hos samhällsbyggnadsnämnden. Bokning av lokal handläggs av arbets- och näringslivskontoret.

   

  Räddningstjänstens rekommendation är att max 150 personer bör befinna sig i lokalen samtidigt för att brandskyddet och utrymningsförhållandena ska anses vara skäligt, detta baseras på hur lokalen är utrustad och utformad 30 oktober 2017 utan att några förändringar görs varken brandskyddstekniskt eller organisatoriskt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.