Möte 2018-09-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 14:30 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Val av justerare 2018

 •   2

  Godkännande av ärendelista 2018

 •   3

  Samråd Ksau barn- och ungdomsnämnden 2018

 •   4

  Samråd Ksau arbets- och näringslivsnämnden 2018

 •   5

  Samråd Ksau Stiftelsen Hyltebostäder 2018

 •   6

  Samråd Ksau samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   7

  Samråd Ksau tillsynsnämnden 2018

 •   8

  Samråd Ksau omsorgsnämnden 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.