Möte 2014-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Medlemsdialog - Samordningsförbundet kl 8:30

 •   4

  Information och rapporter kommunstyrelsen 2014

 •   5

  Kommunberedning

 •   6

  Meddelanden kommunstyrelsen 2014

 •   7

  Finansiering av Boost Hylte

 •   8

  Personalutskottet - Redovisning av ärenden som behovsprövats i kommunledningsgruppen

 •   9

  Anmälan av nya ärenden

 •   10

  Övriga ärenden kommunstyrelsen

 •   11

  Extra ärende: Medfinansiering Regionalt stöd för bredband

 •   12

  Extra ärende: Justering av mål- och resursplan 2015-2017

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.