Möte 2013-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Information och rapporter kommunstyrelsen 2013

 •   4

  Kommunberedningen

 •   5

  Uppföljning och redovisning kommunstyrelsens bokslut 2012

 •   6

  Uppföljning och redovisning räddningsnämndens bokslut 2012

 •   7

  Uppföljning och redovisning Hylte kommuns bokslut 2012

 •   8

  Uppföljning och redovisning Resultatbalansering 2012

 •   9

  Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012

 •   10

  Hyltependel: persontrafik Hyltebruk-Halmstad med tåg

 •   11

  Utbyggd landsbygdstrafik: Kinnared-Landeryd-Unnaryd

 •   12

  Lokalt innovationsforum

 •   13

  Hylte tätortsnät

 •   14

  Anmälan av nya ärenden

 •   15

  Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013

 •   16

  Övriga ärenden KS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.