Möte 2015-01-20

Kommunstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Information och rapporter

 •   4

  Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

 •   5

  Val av representanter till kommunala handikapprådet KHR

 •   6

  Val av representanter till Hälsorådet

 •   7

  Val av representanter till Brottsförebyggande rådet BRÅ

 •   8

  Val av representanter till styrgrupp för Bolmensamarbetet

 •   9

  Sammanträdesdagar kommunstyrelsen 2015 - revidering

 •   10

  Firmatecknare 2015

 •   11

  Övriga ärenden kommunstyrelsen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.