•   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Protokoll från föregående möte

 •   3

  Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet referensgrupp

 •   4

  Information till kommunala tillgänglighetsrådet

 •   5

  Rapport från Ritningsgranskningsgruppen

 •   6

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.