Möte 2019-10-02

Kommunala Pensionärsrådet
15:00 - Hörsalen