Möte 2023-09-12

Folkhälso- och trygghetsrådet
14:00 - 16:00 Bolmen
 •   1

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 •   2

  Presentation vårdcentralen

 •   3

  Ungdomspolitik

 •   4

  Lägesbild Polisen

 •   5

  Samverkansöverenskommelse mellan Hylte kommun och Polismyndigheten

 •   6

  Uppföljning - Skadegörelse på kommunens fastigheter

 •   7

  Resultat från företagarnas trygghetsundersökning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.