Möte 2019-04-16

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 13:30 Samhällsbyggnadskontorets arbetsrum
  •   1

    Fastställande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Ansökan om LVU 3§

  •   3

    Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.