Möte 2019-03-05

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 13:20 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   4

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   6

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   7

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   8

  Övervägande av beslut enligt 14 § andra stycket LVU gällande umgängesbegränsning

 •   9

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.