Möte 2019-02-12

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 15:40 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   4

  Placering enl 4 kap 1 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   6

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   7

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   8

  Övervägande vid placering enl 6 kap 8 § SoL

 •   9

  Anmälan om fattat ordförandebeslut

 •   10

  Placering enligt 4 kap. 1§ SoL

 •   11

  Meddelande och information 2019

 •   12

  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut

 •   13

  Uppföljning intern kontrollplan 2018

 •   14

  Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - Detaljbudget

 •   15

  Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente

 •   16

  Synpunkt- och klagomålshantering 2018

 •   18

  Flytt av stödboendet Lotsen

 •   19

  Undantag inköpsstoppet 2018-2019 Stödboendet Lotsen

 •   20

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst Kinnared

 •   21

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst IFO Barn och unga

 •   22

  Övrigt

 •   23

  Extra individärende: Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 •   24

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst Tidsbegränsad återbesättning grundskollärare Rydöbruk

 •   25

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst Återbesättning förskollärare Linnéans förskola

 •   26

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst Tidsbegränsad återbesättning lärare Kompetenscentrum

 •   27

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst Återbesättning Socialsekreterare

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.