Möte 2019-02-06

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om vård jml 2 § LVU

 •   3

  Placering enligt 11 § LVU

 •   4

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.