Möte 2019-01-15

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:30 Lilla sammanträdesrummet