Möte 2019-01-15

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:30 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   3

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   4

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   5

  Anmälan om placering enligt 11 § LVU

 •   6

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 •   7

  Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken

 •   8

  Beslut om framställning till CSN om ändring av bidragsmottagare enligt 2 kap. Studiestödslagen

 •   9

  Medgivandeutredning enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   10

  Undantag från inköpsstoppet 2018-2019, matematik-app

 •   11

  Undantag från inköpsstoppet 2018-2019 Uppdragsutbildning förskollärare

 •   12

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tidsbegränsad tjänst, gymnasielärare matematik/NO Kompetenscentrum

 •   13

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tidsbegränsad tjänst, gymnasielärare SFI/SVA Kompetenscentrum

 •   14

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst, gymnasielärare SFI/SVA Kompetenscentrum

 •   15

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst, gymnasielärare SFI/SVA Kompetenscentrum

 •   16

  Begäran om behovsprövning av tillsättning av tjänst, socialsekreterare IFO

 •   17

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.