Möte 2018-12-19

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:00 SBK Sammanträdesrum
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 • Med anledning av beslutat inköpsstopp vill Barn- och ungdomskontoret förklara sitt inköp av Ipads till Örnaskolan åk 7-9.

 •   3

  Begäran om förlängning av utredningstiden enligt 11 kap 2 § SoL

 •   4

  Ansökan om vård jml 2 § LVU

 •   5

  Anmälan om placering enl 11 § LVU

 •   6

  Ansökan om vård jml 2 § LVU

 •   7

  Anmälan om placering enl 11 § LVU

 •   8

  Övrigt

 •   9

  Extra ärende: Undantag från inköpsstoppet 2018-2019 - upphandling distansutbildningar

 •   10

  Extra ärende: Placering jml 11§ LVU

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.