Möte 2018-10-31

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   4

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 •   6

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   7

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 •   8

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   9

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   10

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   12

  Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018

 •   13

  Tillsyn av myndighetsutövning inom socialtjänsten

 •   14

  Uppföljning kränkande behandling 2018

 •   15

  Delegeringsordning 2018

 •   16

  Utredning Högstadium

 •   17

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.