Möte 2018-08-07

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
13:00 - 13:30 ANK sammanträdesrum
 •   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Anmälan av nya ärenden

 •   3

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   4

  Övervägande av beslut enligt 14 § andra stycket LVU 1 gällande umgängesbegränsning

 •   5

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   6

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   7

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   8

  Omprövning av placering enligt 13 § LVU

 •   9

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   10

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   11

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.